טוב, אז לא תמיד צריכים להיות רציניים...
יצאנו לשטח וביקשנו מכמה מטובי לקוחותינו להגיד לנו רק משפט אחד.
זה מה שיצא.