עיצוב תערוכות | עיצוב כנסים | כנסים שיווקיים | כנסים מקצועיים 

כנסים אחרונים: 
 עיצוב כנס - איגוד העיתונאים, עיצוב כנס ביטחון בישראל
עיצוב כנס: לשכת עורכי הדין, עיצוב כנס: לשכת סוכני הביטוח